ua    en    ru   
Support services

Підпишіться на розсилку новин

  Завод майбутнього або навіщо потрібна трансформація виробництва

  Глобальні світові виклики та розвиток інновацій суттєво змінюють споживчий попит та умови конкурентного середовища

  Назад
  Benoy_блог
  06.07.2021
  5 min read
  617
  5 min

  Завод майбутнього: як виклики змінюють виробничі процеси

  Глобальні світові виклики, суттєві зміни споживчого попиту та технологічні інновації змінюють умови конкурентного середовища – для виробничих підприємств настає нова епоха зростання, змін і економічних можливостей.

  Активне впровадження передових ІТ-технологій у виробничі процеси — одна з найбільш стійких сучасних тенденцій. Світова промисловість зустрічається з викликами, які вимагають від неї переходу на автоматизоване управління процесами. Мінімізація участі людини у виробництві, автономність, оптимізація, перехід на нові бізнес-моделі — усе це потрібно для збереження конкурентоспроможності, яка сьогодні цілком залежить від трансформації у відповідь на зміни умов ринку і розвиток технологій. 

  Однією з ключових стратегій розвитку виробничої сфери є модернізація застарілих устаткувань та автоматизація ключових виробничих процесів, що забезпечують додаткову цінність продукції. 

  Така трансформація дозволяє зосередитися на розвитку бізнесу, замість мануального контролю цілого ряду технологічних процесів. 

  З чим доводиться стикатися українським заводам

  Для більшості виробників в Україні характерні декілька основних загальних проблем. Перша з них  — нестача коштів на технічну модернізацію та переобладнання виробництва. Багато підприємств досі використовують застарілі та неефективні технології, а матеріальна база зношена, то ж потребує цілковитої або часткової заміни. У процентному співвідношенні понад 70% таких активів вимагають модернізації або технологічних рішень, які б оптимізували ефективність їх роботи. Для багатьох компаній характерна неспроможність модернізувати всю систему.

  Такі провідні підприємства України як  Карпатинафтохім, суднобудівний завод Лиман, Електроважмаш та інші пережили важкі часи через недостатність коштів для автоматизації процесів та модернізації обладнання. Але зараз, завдяки інвестиціям повністю реконструювавши виробничі системи та автоматизувавши бізнес-процеси, вважаються ключовими гравцями на ринках, що збільшили свої прибутки на 50-70%

  За даними Держстату, на 2020 рік у галузі металургії та виробництва металевих виробів об’єм іноземних інвестицій скоротився у порівнянні із 2019 роком на 52,6%. Він становив 18,8 млрд гривень, тоді як в 2019 році об’єм інвестицій становив 30,49 млрд гривень. Це свідчить про те, що для галузі настали складні часи, які потребують консолідації всіх можливостей та ресурсів для підприємств металургійної галузі для подальшого розвитку. Українським заводам, щоб мати можливість надалі займатися діяльністю, край необхідно залучати інвестиції.

  Крім застарілої технічної бази, для багатьох виробництв в Україні характерні бізнес-процеси, які не інтегровані в єдину систему збору та обробки даних – ERP.

  Це породжує безліч проблем з обліком даних, що зберігаються в різних місцях — на хмарних сховищах, серверах, таблицях і в журналах, заповнених від руки. Плани встановлюються найчастіше тільки за обсягами продукції. Для обробки таких розрізнених даних необхідно багато зусиль. Істотним мінусом є ручне ведення паперового документообігу всередині підприємства та між контрагентами, що нагромаджує й без того складні процеси. Це суттєво гальмує розвиток підприємства. 

  Шляхом збору детальної інформації про кожну ланку виробничого ланцюжка можна завчасно вирішити проблеми, які знижують продуктивність підприємства, в тому числі виявити недоліки та своєчасно вжити відповідних заходів. 

  Виробничі тренди у світі 

  Світові відомі компанії вже давно використовують цифрові технології на своїх підприємствах. Переоцінка бізнес-моделей та автоматизація процесів  вважається одним із трендів сучасного успішного бізнесу.  Ось деякі кейси ефективного оцифрування виробництва. 

  Eramet, французька металургійна компанія,  реалізувала рішення SAP Manufacturing Integration and Intelligence, яке дозволило в реальному часі контролювати роботу цеху та підключити обладнання до системи ERP компанії, що дає можливість швидко виявляти проблеми й вживати негайних заходів для запобігання простоїв обладнання. 

  FARPLAS, турецький виробник автомобільних деталей, використовуючи рішення SAP Manufacturing Execution,  підвищив продуктивність виробництва на 40%. 

  Arpa Industriale, європейський виробник ламінату, – завод майбутнього, який впроваджує інновації SAP для виробництва у сфері якості продукції та забезпечення більш екологічних виробничих процесів. Вони змогли зменшити використання води, енергії та інших природних ресурсів на 80%, при чому скоротили виробничі витрати на 750 000 евро. 

  SAP Manufacturing Integration and Intelligence (MII) для планування та Manufacturing Execution (ME) для виконання виробництва та експлуатації – додатки, що розробили в SAP спеціально під потреби виробничих компаній.

  Вони забезпечують спільну роботу необхідних служб у масштабі всього підприємства в єдиному інтегрованому середовищі SAP S/4HANA – ERP нового покоління. Їх впровадження допомагає ефективно організувати виробництво та структурувати його. 

  Перетворення виробництва на завод майбутнього  

  Для більшості українських підприємств необхідний перегляд підходу до організації технологічних процесів, оскільки вони застаріли й не дозволяють отримувати від їх роботи можливий максимум. Ситуацію може ускладнити відсутність єдиних каналів зв’язку між окремими структурними підрозділами підприємства. Усе це потребує спрощення, систематизації та єдиного підходу до організації процесів виробництва.

  Підписка на новини

   Наявність інструментів глибокої аналітики та прогнозування на довші горизонти — важливий стратегічний фактор розвитку заводу, оскільки збір і відстеження даних допомагає побачити реальну картину та ставити рентабельні завдання. Такий підхід допоможе провести модернізацію поступово, без перевантаження виробництва, уникаючи при цьому простоювання. Крім того, аналітика системи дозволяє відстежувати стан всіх ланок технологічного процесу, щоб вчасно проводити їх обслуговування. Планування на основі актуальних даних в реальному часі відкриває перед виробництвом нові можливості для розширення та раціоналізації існуючих процесів.

   Завод майбутнього – це виробництво, яке пройшло цифрову трансформацію, об’єднує автономні технологічні системи, використовує новітні засоби автоматизації та логістики, у тому числі робототехніку. Взаємодія з ланцюгами поставок відбувається в реальному часі, як і прийняття управлінських рішень. Глобальна система допомагає уникнути збоїв в ланцюгах поставок та простоїв, дозволяє передбачити можливі несправності обладнання заздалегідь. 

   Ми завжди рекомендуємо проводити трансформацію бізнесу згідно з методологією, що дозволяє своєчасно реагувати на ймовірні ризики та фіксувати термін і бюджет проєкту. 

   Роль персоналу на шляху до трансформації 

   У процесі створення “інтелектуального заводу” застосовуються не тільки нові системи, технології і сервіси. Важливою складовою для модернізації підприємства є залучення співробітників та підвищення їх ефективності.

   Деяким поколінням все ще складно пристосовуватися до новітніх технологій, та й в цілому співробітники з недовірою відносяться до змін, особливо коли мова йде про звичні для них процеси. Це вихід із зону комфорту. Але якщо запитати своїх співробітників про те, якому способу праці вони надають перевагу — ручному чи автоматичному, відповідь зазвичай є очевидною. 

   До прикладу можна взяти ситуацію, коли необхідно зібрати гектар пшениці за годину за допомогою ручного знаряддя — серпа чи із застосуванням комбайну. Вибір на користь більш технологічного способу прибирання врожаю не потребує пояснень та обґрунтувань. 

   Ця ситуація може виступати аналогією роботи з даними. Обробляти їх можна двома шляхами — вручну або за допомогою штучного інтелекту. Останній спосіб дозволяє упростити працю для співробітників, вивільнити цінні ресурси для виконання інших завдань. Крім того, це зводить до мінімуму помилки оператора — людський фактор, що впливає на точність даних у базі. Однак для того, щоб скористатися перевагами автоматизації, необхідно залучити співробітників до навчання інформаційним технологіям.

   Машинне навчання та AI дозволяють компаніям експоненціально розширити масштаб своїх можливостей без збільшення штату. Люди будуть задіяні на вищому рівні, керуючи, аналізуючи або діючи на основі результатів машинного навчання. Організації переходять від фокусу, «у якому люди виконують процеси, підтримуваними технологіями», до того, «у якому технології виконують процеси, підтримуваними людьми». 

   Щоб забезпечити успішний перехід підприємства в сучасний цифровий завод, на початковому етапі необхідно забезпечити кожній трудовій одиниці доступ до інформації. Співробітники повинні мати інструкцію та розуміти, які нововведення їх чекають і навіщо вони потрібні. 

   ERP для виробника 

   Для виробника наявність сучасної ERP надає безліч готових інструментів для оптимізації виробничих процесів  і єдине джерело даних. 

   Наявність централізованої бази дозволяє зберігати дані в єдиному просторі, уникаючи їх фрагментації — наприклад, коли структурні підрозділи використовують різні платформи й системи для збереження даних та інформації про підприємство.

   SAP S4/HANA – це  єдина інформаційна система, яка дозволяє керувати процесами, здійснювати операції над промисловими даними, розробляти прогнози та сценарне моделювання й максимально ефективно застосовувати у виробництві всі його можливості. Завдяки упорядкуванню всієї структури підприємства можна приймати більш раціональні та виважені управлінські рішення. 

   S4/HANA виступає в ролі оптимізатора витрат і забезпечує ефективне виконання завдань. Завдяки правильному розподілу завдань у системі можна досягти кращого економічного ефекту, наприклад, знизити операційні витрати та витрати на обладнання.

   SAP-рішення має дружній інтерфейс, тому не вимагає тривалої підготовки для роботи з нею. Управління системою може здійснюватися віддалено. Моніторинг виробничих операцій і активів, відстеження ресурсів, контроль якості виконання технологічних завдань тощо — усе це доступно менеджменту в режимі реального часу та підвищує ефективність прийняття рішень. 

   Мінливість ринку вимагає від сучасних підприємств високого рівня підготовки до різних сценаріїв. За допомогою ERP аналіз даних стає оперативним і конкретизованим. Система використовує кількісні критерії оцінювання, визначає кілька можливих варіантів рішень і дає прогнози щодо їх розвитку. Усе це спрощує виконання управлінських завдань для керівництва підприємства і дозволяє отримувати звітність у режимі реального часу.

   З чого починається шлях виробництва до заводу майбутнього 

   Перш за все, потрібно бути об’єктивним і визначити поточний стан заводу, оцінити вузькі місця, які гальмують виробничі процеси. Аналіз бізнес-процесів підприємства та вивчення його технологічної схеми дозволить визначити ті ділянки, які потребують поліпшення. Ризики та можливості — ключові значення, від яких потрібно будувати прогноз для визначення стратегії розвитку.

   Важливо чітко сформулювати проблеми та завдання, які повинні бути вирішені за допомогою автоматизованої системи, беручи до уваги актуальні бізнес-процеси та горизонт планування. Далі, слід визначитися з технологіями, в тому числі найбільш відповідною ERP-системою. Щоб вкластися в заплановані терміни та бюджет, проводять технічну оцінку й визначають структуру управління проектом. Після підготовчого етапу проект виконується відповідно до розробленої методології.

   Пошук і ліквідація вузьких місць, які гальмують виробничі процеси, — першочергове завдання, яке здатне вирішити єдина автоматизована система. 

   Детальніше про стратегію цифрової трансформації 

   Потрібна консультація? Залиште заявку

   Підписка на новини

    Вам сподобалась стаття

    Comments are closed.

    Подивіться відеоогляди SAP-рішень

    SAP SuccessFactors: огляд модулю цілепокладання у системі
    Огляд рішення від Влада Бірюка
    SAP SuccessFactors: можливості кар'єрного сайту для кандидата
    Огляд рішення від Валентини Стельмах
    SAP SuccessFactors: Як бронювати інтерв'ю та оцінку кандидатів
    Огляд рішення від Валентини Стельмах
    SAP SuccessFactors: як працювати з заявками на відкриття вакансій
    Огляд рішення від Валентини Стельмах
    SAP IBP: можливості надбудови для роботи в Excel
    Огляд рішення від Галини Товстик