ua    en    ru   
Support services

Підпишіться на розсилку новин

  Як IBP допоможе автоматизувати багаторівневі ланцюги поставок та стати лідером на ринку

  З використанням інтегрованої системи бізнес-планування компанія отримує можливість збільшення виручки на 2-3%

  Назад
  {:uk}Дмитро Бусарев{:}{:ru}Дмитрий Бусарев{:}
  Дмитро Бусарев
  10.01.2021
  6 min read
  910
  6 min

  Питання оптимізації процесів планування виробництва, постачання та збуту продукції, керування запасами на складах, логістики, швидкого реагування на зміни завжди мають високий пріоритет у порядку денному для ТОП-менеджерів підприємств будь-яких секторів економіки. Ефективне вирішення цих питань призводить до зменшення витрат на транспортування, зберігання сировини та залишків готової продукції. Від системності бізнес-процесів також залежить рівень якості сервісу та лояльність клієнтів. Все це напряму впливає на виручку та дохід компанії.

  Планування як стратегія

  Своєчасні обґрунтовані стратегічні рішення мають вирішальне значення для життєдіяльності будь-якого підприємства, особливо під час економічних криз, які відчутно впливають на зміну попиту та пропозиції на ринку.

  Ефективний та зручний  пакет інструментів для вирішення комплексу таких завдань має  SAP Integrated Business Planning (SAP IBP). Планування відбувається в звичному для користувача Excel інтерфейсі завдяки можливостям надбудови SAP IBP, що суттєво полегшує адаптацію користувачів до нової системи.

  Цей хмарний програмний продукт складається з шести модулів і допомагає великим підприємствам інтегрувати зусилля щодо планування:

  • виробничих потужностей;
  • ланцюжка поставок;
  • складських запасів товарів та сировини;
  • капітальних вкладень (CAPEX) та операційних витрат (OPEX);
  • рентабельності продуктів;
  • продажів;
  • дохідності компанії;
  • кривих ринкового попиту;
  • конкурентної стратегії;     
  • запуску нових продуктів
  • фінансового результату тощо.     

  SAP IBP використовується багатьма світовими та регіональними виробниками товарів з різних індустрій, зокрема:

  • оптової та роздрібної торгівлі (FMCG);
  • фармацевтики;
  • телекомунікаційних послуг (Telecom);
  • агропромислового комплексу;
  • авіаційного, залізничного, автотранспорту та машинобудування;
  • інформаційних технологій (IT);
  • електроніки та електронних комплектуючих;
  • металургії, нафто-, гірничо- та газовидобувної галузі;
  • енергетики тощо.

  Серед відомих компаній світового рівня, що використовують SAP IBP у своїй діяльності, можна побачити UNICEF, EY, American Airlines та Coca Cola. У списку українських компаній, що інтегрували цю систему – Фармак, Intertop, Метінвест та ціла низка інших компаній – лідерів у своїй  ніші. 

  Чи може компанія обійтися без інтегрованої системи бізнес-планування

  Звісно, можна обійтися. Можна користуватись комплексом старих програмних рішень, що не інтегровані між собою, мають окрему звітність та модулі аналітики. Але такі розрізнені системи не здатні ефективно збалансувати планування попиту та відповідних промислових потужностей великої компанії з розгалуженою мережею виробничих комплексів та складів. За такого підходу менеджмент не має можливості побачити цілісну картину і, відповідно, прийняти стратегічні управлінські рішення. Програмні рішення у такій архітектурі не здатні оперативно контролювати та поліпшувати логістику і рух запасів продукції між складами та замовниками у реальному часі. ТОП-менеджмент отримує звіти з деякою похибкою, яка не дає можливість оцінити фактичний стан  та контролювати бізнес-процеси всіх підрозділів в реальному часі.

  Без інтегрованого планування та можливості моделювати різні сценарії процесів, компанії стикаються з такими труднощами:

  • недостатність аналітики і відсутність необхідних інструментів звітності ускладнюють точне прогнозування попиту; 
  • відсутність налагодженої внутрішньої комунікації перешкоджає швидкому реагуванню на нестабільні ринкові умови; 
  • комплексна логістика у багаторівневих ланцюжках поставок ускладнює контроль процесів на всіх ділянках ;
  • фрагментовані системи з неоднорідною або відсутньою інформацією призводять до прогалин у плануванні й виконанні стратегічних планів;
  • низький рівень задоволеності клієнтівпризводить до втрати замовлень;  
  • відсутність єдиного централізованого обліку усіх операцій погіршуєрівень контролю за ними;
  • продукти мають різні стратегії виходу на ринок, схеми дистрибуції та життєві цикли, що потребує багато часу на побудову прогнозів і порівняння планів.

  Підписка на новини

   Що в результаті призводить до наслідків:   

   • надмірні та недоцільні витрати на виробництво продукції;
   • збільшення OPEX тоді, коли можна було б цього уникнути; 
   • немає можливості оперативно прогнозувати та реагувати на зміни попиту; 
   • накопичення на складах продукції;
   • складність у збалансуванні портфелів продуктів, коли цього потребує ситуація на ринку чи у відповідь на кроки конкурентів;
   • погіршення рівня сервісу через затримки та збої у логістиці;
   • неефективне керування багаторівневими ланцюгами поставок продукції;
   • неспроможність оперативно прогнозувати. 

   Через недосконалість логістики клієнти можуть отримувати продукцію пізніше, ніж її надають конкуренти, а компанії – недоотримати прибуток.

   В сучасних умовах ведення бізнесу такі наслідки даються взнаки,  висока конкуренція на ринку потребує лише пришвидшення темпів створення та постачання продукції на всіх етапах виробничо-логістичного циклу. З іншого боку, трапляються моменти, коли під впливом зовнішніх чинників (пандемія, цінові війни на ринку) доцільно на певний час уповільнити конвеєр. Але без аналітичної системи буде складно точно спрогнозувати і вирахувати цей момент.

   Які переваги надає компанії впровадження SAP IBP

   Що отримують  компанії, працюючи  в IBP: 

   • єдиний інтегрований план, який встановлює порозуміння між  підрозділами компанії;
   • гнучкі інструменти прогнозування;
   • інструменти моделювання та аналітики «якщо – то», які нададуть можливість приймати більш влучні управлінські рішення, як тактичні, так і стратегічні;
   • матрицю ключових показників ефективності (KPI) для кожного підрозділу та працівника;
   • єдиний продуктовий каталог (портфель продуктів).

   Завдяки цим інструментам ТОП-менеджмент компаній зможуть:

   • передбачати ризики та використовувати можливості взаємодії між усіма підрозділами;
   • користуватися вбудованими алгоритмами прогнозування та аналізу; 
   • одночасно працювати з одними й тими ж даними з будь-якої локації; 
   • на основі даних в реальному часі удосконалювати керування виробництвом, складами, логістикою, дистрибуцією та взаємовідносинами з контрагентами.

   Системне та широке використання SAP IBP призведе до зменшення витрат та збільшення прибутковості завдяки чіткому плануванню та контролю усіх ланок та напрямів діяльності компанії.

   З використанням інтегрованої системи бізнес-планування компанія отримає:

   збільшення виручки на 2-3%

   завдяки

   • своєчасному прийняттю управлінських рішень топ-менеджерами;
   • оптимальному завантаженню потужностей підприємства (виробництво, транспорт, склад);
   • зростанню рівня сервісу;

   скорочення запасів матеріалів (готова продукція, напівфабрикати, сировина тощо) на 5-20%

   завдяки

   • врахуванню можливостей ланцюжка поставок;
   • використанню оптимізаційних методів під час розрахунку рівня запасів;
   • своєчасному повідомленню про відхилення від плану в мережі поставок;
   • багаторівневій оптимізації страхових запасів;
   • підвищенню точності прогнозу продажів та виробництва. 

   збільшення рівня сервісу на 10-50% та зменшення витрат на транспортування, складське зберігання, дистрибуцію на  5-15%

   завдяки

   • зменшенню витрат через своєчасне прийняття управлінських рішень топ-менеджерами;
   • зниженню обсягів позапланових робіт (виробництво, транспорт, склад);
   • оптимізації плану збуту та частоти відвантажень

   зменшення собівартості відвантаженої продукції на 2-3%

   завдяки зниженню витрат на транспортування, складське зберігання, дистрибуцію;

   зменшення виплат за використання залучених грошових коштів на 2-3%.

   Інтегрований процес середньострокового та довгострокового планування діяльності усіх підрозділів надає можливість більш точно формувати бюджет. Як наслідок – вдається збалансувати своєчасне запозичення грошових коштів на більш вигідних умовах та на коротший строк.

   Основні модулі та їх функції
   SAP Integrated Business Planning Основні функції
   SAP Integrated Business Planning for Sales and Operations Planning Спрощує процеси щомісячного планування виконавчою командою, спрямовані на втілення стратегічного плану в життя та прийняття своєчасних оперативних рішень 
   SAP Integrated Business Planning for Demand Пропонує набір алгоритмів для створення оптимального прогнозу  та ретельного статистичного аналізу даних  з використанням інструментів прогнозної аналітики
   SAP Integrated Business Planning for Inventory Забезпечує багаторівневу оптимізацію запасів та підвищує можливості надання клієнтам максимально високого рівня обслуговування    
   SAP Integrated Business Planning for Response and Supply Моделювання схем планування поставок, попереднє планування потужностей, фінансової інтеграції із урахуванням обмежень по матеріалах та ресурсах. Дає можливість моделювати повний логістичний ланцюжок, планування замовлень по періодах, визначає пріоритети у розподілі замовлень  
   SAP Integrated Business Planning DDMRP Відстеження рівня запасів та своєчасне поповнення складу, ґрунтуючись на прогнозах і додатково враховуючи постійні зміни у попиті. DDMRP є доповненням логістичного ланцюжку IBP, який дає змогу реагувати на зміни враховуючи поточну потребу в матеріалах за допомогою створення буферних запасів на певний горизонт планування.
   Supply Chain Control Tower Дає змогу вести облік історичних та запланованих KPI з наявним необхідним набором інструментів та сценаріїв планування    
   P.S.

   Якщо ваша компанія має амбіційні плани:

   • стати лідером у своєму сегменті чи ринку;
   • перемогти конкурентів;
   • розширити географію продажів;
   • надавити більш якісний сервіс;
   • максимально оптимізувати бізнес-процеси та покращити роботу усіх своїх підрозділів
   • оперативно реагувати на будь-які зміни ринку і навіть вміти їх завчасно прогнозувати

   то інтегрована система комплексного бізнес-планування – саме те рішення, що допоможе досягти таких цілей.

   Вам сподобалась стаття

   Leave a Reply

   Your email address will not be published.

   Подивіться відеоогляди SAP-рішень

   SAP SuccessFactors Onboarding: Запуск процесу адаптації
   Огляд рішення від Валентини Стельмах
   SAP SuccessFactors: огляд модулю цілепокладання у системі
   Огляд рішення від Влада Бірюка
   SAP SuccessFactors: можливості кар'єрного сайту для кандидата
   Огляд рішення від Валентини Стельмах
   SAP SuccessFactors: Як бронювати інтерв'ю та оцінку кандидатів
   Огляд рішення від Валентини Стельмах
   SAP SuccessFactors: як працювати з заявками на відкриття вакансій
   Огляд рішення від Валентини Стельмах
   SAP IBP: можливості надбудови для роботи в Excel
   Огляд рішення від Галини Товстик