ua    en    ru   
Support services

Підпишіться на розсилку новин

  Планування продажів з SAP IBP: результати, орієнтовані на прибуток

  Щоб залишатися в межах обраної стратегії розвитку навіть за умов кардинальних змін на ринку, компаніям потрібно керувати плануванням у реальному часі.

  Назад
  {:uk}Дмитро Бусарев{:}{:ru}Дмитрий Бусарев{:}
  Дмитро Бусарев
  28.12.2020
  5 min read
  1357
  5 min

  Бізнеси в сучасному цифровому світі змушені змінюватися та ставати більш технологічними. Але відкритими залишаються питання про те, які саме інструменти будуть дієвими, які виправдають себе в умовах мінливої економіки та інших загроз.

  Навіщо бізнесу потрібне планування?

  Зараз в управлінні бізнесом виникає потреба в прийнятті швидких ситуативних рішень. Мінливість ринку потребує оперативної реакції та зміни курсу за тих чи інших обставин. Як приймати такі рішення правильно? Чим керуватися? Як відійти від потреби «гасіння пожеж» та сконцентруватися на досягненні стратегічних цілей компанії?

  Щоб залишатися в межах обраної стратегії розвитку навіть за умов кардинальних змін на ринку, компаніям потрібно керувати плануванням у реальному часі.

  В структурі планування особливе місце займає прогнозування та вимірювання попиту. Це дозволяє бізнесу відповідати очікуванням клієнтам та отримувати конкурентну перевагу. Планування попиту сприяє підвищенню прогнозованості бізнесу та дозволяє зменшити навантаження на ТОП-менеджерів в ході прийняття ними управлінських рішень.

  Планування на підприємствах: в чому проблеми?

  Сукупність проблем можна умовно розділити на дві групи. По-перше, це проблеми в самому підході до планування попиту. По-друге, невідповідність технічного (програмного) забезпечення вимогам часу.

  Проблема в підході до планування 

  У багатьох компаніях кожен підрозділ готує свою унікальну версію плану розвитку компанії та бачення цілей. Наприклад, такі плани окремо готуються відділами продажів, маркетингу, логістики, фінансів. При чому документи мають різний формат, структуру та ступінь деталізації. Часто амбіції та цифри у цих планах не сходяться.

  Натомість бізнесу необхідне інтегроване планування в єдиній інформаційній базі, де підрозділи комунікують між собою. Приміром, відділ продажів готує план в розрізі каналів збуту, відділ маркетингу – в розрізі асортименту, включно з новинками. Тобто кожен учасник процесу має чітко визначену роль, завдання, строки їхнього виконання та KPI для контролю якості результатів.

  Проблема в програмному забезпеченні

  Процес планування здійснюється в електронних таблицях MS Excel, що не дозволяє вибудовувати просунуті математичні моделі. Багато операцій здійснюється вручну, що робить досить значною ймовірність помилок та неточностей, пов’язаних з «людським фактором».

  При цьому за основу береться експертність самих співробітників. Значна проблема такого планування  –  короткий горизонт планування. Переглядати детально дані далі, ніж на 3 місяці часто немає можливості.

  MS Excel як обчислювальна платформа не дозволяє здійснювати дезагрегацію даних, архівувати, а потім повторно використовувати минулі сесії прогнозування, створювати сценарії та версії, автоматично формувати звітність в різних розрізах.

  З урахуванням зазначених проблем прогнозування не є достатньо точним та інформативним, щоб бути надійним фундаментом для прийняття ефективних управлінських рішень.

  Наш цикл виробництва та закупівель доволі довгий, і він може складати до півроку. Зазвичай ми формували бюджет на рік, а потім лише уточнювали наші плани. І, як правило, ми не дивились далі, ніж на три місяці вперед. Плани виробництва формувались в системі автоматично, але на цьому планування по ланцюжку поставок закінчувалось. По суті, для того, щоб оцінити, що нам вартує цей план з точки зору фінансів, нам доводилось звертатись до Excel.

  Дмитро Шапкін, директор з контролінгу та планування «Фармак».

  Компанія “Фармак” знаходиться на етапі впровадження модуля SAP IBP for S & OP, модуль запущений в 2020 році.

  Підвищення точності планування: шляхи та значення для бізнесу

  Що потрібно для створення якісного й максимально точного прогнозу попиту? Передусім – документовані припущення. Тобто необхідно чітко знати, що стоїть за тією чи іншою цифрою в плані. Слід розуміти, чому в плані стоїть саме така цифра, як вона може змінитися під впливом тих чи інших ринкових чинників.

  Звідки отримати документовані припущення? Можлива лише одна відповідь – з єдиної інтегрованої бази даних компанії. Щоб отримати повну картину стосовно попиту на продукт чи бренд, необхідно зібрати та проаналізувати інформацію з усіх підрозділів та усіх каналів. Та більше – слід розуміти взаємозв’язок між різними джерелами інформації.

  Подібні завдання можливо вирішити тільки шляхом впровадження спеціалізованої IT-платформи планування попиту. При цьому використання подібного рішення не вимагає від співробітників високого рівня математичних та технічних знань. Система сама вибудовує складні математичні моделі. А користувач отримує лише оброблені дані в готовому вигляді.

  Підписка на новини

   SAP IBP: рішення, що дозволяє планувати з урахуванням потреб бізнесу

   IBP (Integrated Business Planning) – це інструмент планування на стратегічному, тактичному та операційному рівнях. 

   Інтеграційне бізнес-планування дозволяє:

   • скоротити час на збір та перевірку даних, а натомість – підвищити ефективність планування доданої вартості;
   • передбачати ризики, уникнути неочікуваних витрат;
   • використовувати єдине джерело даних, що формується в загальний план, інтегрований між усіма підрозділами;
   • організовувати взаємодію між цими підрозділами в режимі реального часу;
   • отримувати дієву інформацію та рекомендації, що допомагають управляти бізнесом.

   Методологія бізнес-планування SAP IBP полягає у інтеграції всіх планів компанії в один загальний план, що дозволяє досягти стратегічних цілей.

   При чому цей план актуальний не лише на момент затвердження бюджету, а в будь-який момент. Адже дуже важливо завжди мати змогу бачити відхилення від стратегії, щоб вчасно їх компенсувати. Платформа SAP IBP передбачає можливість вносити необхідні коригування в режимі реального часу. При цьому автоматично вносяться зміни в усі інші взаємопов’язані елементи системи. Користувач завжди бачить актуальні відкориговані дані.

   В системі SAP IBP доступні такі горизонти прогнозування:

   1. Довгостроковий прогноз: має значення на стратегічному рівні; горизонт – 1-3 роки.
   2. Середньостроковий прогноз: дозволяє конкретизувати мету, управляти ресурсами; горизонт – до 18 місяців
   3. Короткостроковий прогноз: важливий для операційного планування; горизонт – до 16-18 тижнів.

   SAP IBP для планування попиту

   SAP IBP for Demand – один з ключових модулів SAP IBP, що забезпечує повноцінний інструментарій для коротко-, середньо- та довгострокового прогнозування попиту з повною прозорістю та точністю.

   Для зручності користувачам пропонується звичний інтерфейс Microsoft Excel. Проте обчислення відбуваються у хмарі. Йдеться про обробку величезних обсягів даних зі значною деталізацією на рівні складу/ каналу/ товарної одиниці. Застосування надійних статистичних алгоритмів, включаючи машинне навчання, дає змогу створювати високоточний план попиту з моделюванням сценаріїв “якщо, то”. При кожному надходженні оперативної інформації прогноз коригується.

   Графічне представлення результатів

   У функціоналі модуля SAP IBP for Demand:

   • прогнозування на основі історичних даних з різною кількістю попередньо налаштованих моделей  та можливістю розробки власних;
   • факторний аналіз – виявлення чинників впливу, їхня оцінка та врахування при побудові прогнозів (приміром, сезонні коливання попиту, вплив трендів, промо кампаній);
   • зберігання та обробка даних планування в багатовимірному масиві, взяття до уваги впливу кожного розрізу (регіон, клієнти, продукти тощо) при затвердженні фінального плану.

   SAP IBP для продажів та операційного планування

   SAP IBP for S&OP (Sales and Operations Planning) – це модуль підготовки узгодженого плану продажів та операцій на основі прогнозу попиту. Такий план об’єднує різні підрозділи, збалансовує прибуток, рівень запасів та якість сервісу. Дані, що поступають від різних підрозділів стають підґрунтям для створення різних сценаріїв планування, та вибору найбільш прибуткового варіанту.

   Завантажити інфографіку

   У функціоналі модуля SAP IBP for S&OP:

   • отримання даних від всіх підрозділів (збут, маркетинг, виробництво, закупівлі, логістика, фінанси);
   • ситуативне онлайн-моделювання з можливістю розраховувати, аналізувати та зберігати різні сценарії й версії, як вихідних даних, так і результатів планування;
   • порівняння планів між собою та з планами з інших систем – фінансовим та стратегічним плануванням, прийнятим річним бюджетом.

   SAP IBP – це рішення, в основі якого лежить методологія інтегрованого бізнес-планування/ S&OP-процесу. Наша компанія отримала готову ІТ-платформу для підтримки бізнес-процесів планування ланцюга постачання.

   Дмитро Шапкін, директор з контролінгу та планування «Фармак».

   P.S.

   Впровадження SAP IBP дозволяє більш ніж у 20 разів збільшити деталізацію даних при плануванні попиту. Співробітник може бачити та аналізувати результати того чи іншого сценарію або рішення, а це сприяє досягненню максимально можливого результату для компанії.

   Виходячи з теперішніх вимог до організації та розвитку бізнесу, планування попиту за підтримки штучного інтелекту – це необхідний засіб скорочення витрат при одночасному підвищенні рівня сервісу. Відкладаючи впровадження подібної IT-платформи, власник бізнесу позбавляє себе можливості зробити свою справу більш керованою та більш прибутковою.

   Вам сподобалась стаття

   Comments are closed.

   Подивіться відеоогляди SAP-рішень

   SAP SuccessFactors Onboarding: Запуск процесу адаптації
   Огляд рішення від Валентини Стельмах
   SAP SuccessFactors: огляд модулю цілепокладання у системі
   Огляд рішення від Влада Бірюка
   SAP SuccessFactors: можливості кар'єрного сайту для кандидата
   Огляд рішення від Валентини Стельмах
   SAP SuccessFactors: Як бронювати інтерв'ю та оцінку кандидатів
   Огляд рішення від Валентини Стельмах
   SAP SuccessFactors: як працювати з заявками на відкриття вакансій
   Огляд рішення від Валентини Стельмах
   SAP IBP: можливості надбудови для роботи в Excel
   Огляд рішення від Галини Товстик