ua    en    ru   
Support services

Підпишіться на розсилку новин


  Автоматизувати 60% ручних розрахунків та швидше закривати фінансові звіти в SAP BPC

  Часто топ менеджмент компанії приймає стратегічні рішення орієнтуючись на дані зі звітів, які повністю не відображають фактичний стан підприємства.

  Назад
  Benoy_блог
  22.04.2021
  3 min read
  254
  3 min

  Створення фінансових звітностей у великих компаніях — завдання, яке пов’язане з необхідністю обробляти великий масив інформації. Основною проблемою при формуванні фінансових звітів є спотворення даних і неточності, які не дозволяють бачити точну фінансову картину. Неточності та помилки виникають через відсутність єдиної системи даних, яка могла б оновлюватися оперативно. Також вони з’являються через складнощі обліку активів і ресурсів компанії. Пошук таких ризиків і їх усунення займають багато часу, вимагають залучення ключових фахівців. Проблеми з фінансовою звітністю та плануванням допомагають усунути рішення програмні розробки, спрямовані на автоматизацію процесів планування та консолідацію й бюджетування.

  Завдання фінансових і аналітичних департаментів, які вимагають нових підходів

  Співробітники фінансових і аналітичних департаментів у першу чергу займаються бюджетуванням і фінансовим плануванням. Їм необхідно формувати плани, контролювати бюджет і проводити аналітику даних, а також своєчасно формувати звіти. Управління фінансами часто йде “зверху вниз”. Такий підхід виражається в постановці керівництвом певних цілей, які необхідно відобразити в фінансових показниках. Дуже часто, щоб досягти необхідних показників, фінансисти вдаються до скорочення витрат. Щоб виконувати планові завдання, фінансові центри змушені урізати витрати та розподіляти ці кошти між тими підрозділами, яким вони необхідні. У результаті кошти, які потрібні для розвитку, отримують не всі сфери діяльності компанії.

  Розрізненість цілей між фінансовими департаментами й іншими відділами призводить до того, що компанія не може повною мірою розкрити свій потенціал. У таких випадках необхідний перегляд наявних бізнес-процесів.

  Проблеми фінансового планування в компаніях 

  Для традиційного фінансового планування характерні кілька проблем. Першою з них є використання застарілих управлінських технологій. Як наслідок — компанія змушена постійно вирішувати чинні проблеми, практично не розвиваючись у вигідних для себе напрямках.

  Другою проблемою для підприємств з традиційним процесним бюджетуванням стає некоректне уявлення керівника про реальну ситуацію. Найчастіше топ менеджмент компанії отримує дані зі звітів, які можуть не відображати фактичний стан підприємства. Також звіти не дають повною мірою розуміння того, з якими ризиками та проблемами стикається кожен структурний відділ. Усе це призводить до того, що керівники відділів орієнтуються тільки на показники, зазначені у звітах.

  Найчастіше топ менеджмент компанії отримує дані зі звітів, які можуть не відображати фактичний стан підприємства. Як наслідок — вони не можуть приймати необхідні рішення на конкретних ділянках підприємства, щоб попереджувати можливі проблеми й правильно розподіляти фінансування.

   

  Ще одна операційна проблема — негнучкість процесів планування і бюджетування. У контексті фінансового відділу це може бути низька швидкість роботи одного або декількох співробітників, відсутність консолідації даних і т.д. Усі ці труднощі можна усунути або мінімізувати за допомогою автоматизованої системи бюджетування, налаштованої під конкретні потреби підприємства.

  Для її впровадження необхідно заздалегідь чітко структурувати процеси фінансового планування та бюджетування, класифікувати всі ресурси, чітко визначити модель управління фінансами.

  Інструменти планування, які надає SAP BPC

  Рішення SAP Business Planning and Consolidation дозволяє виконувати розподіл ресурсів і консолідацію в обох напрямках по ієрархії компанії. За його допомогою відбувається інтеграція даних з різних додатків в єдину інформаційну систему підприємства.

  Інструменти SAP BPC

  Максимальне спрощення роботи співробітників фінансового та аналітичного департаментів, що істотно дозволить поліпшити ефективність показників планування:

  • Безшовна інтеграція для об’єднання різних систем (Microsoft Office, Adobe і т.д.) для обміну даними на базі єдиного універсального формату та знайомого інтерфейсу, спрощує “поріг входження” до системи для співробітників і дозволяє їм швидко навчитися працювати з нею.
  • Наявність єдиного сховища SAP BPC надає можливість кожному співробітнику в реальному часі оперативно обробляти оновлені дані з єдиного сховища, до якого можна під’єднати транзакційні SAP і не-SAP системи.
  • Єдиний репозитарій даних оновлюється в реальному часі та дозволяє співробітникам всіх рівнів здійснювати обмін коментарями, ідеями, завантажувати неструктуровані дані, що полегшує комунікацію між співробітниками й дозволяє ефективніше відстежувати хід подій.
  • Інтерактивні контекстно-залежні панелі завдань допомагають виділяти необхідні користувачу дії та своєчасно пропонувати їх завдяки сформованому алгоритму поведінки користувачів. Це покращує якість роботи з даними, оскільки співробітник на кожному з етапів роботи може користуватися вже готовим набором інструментів, який пропонується в зрозумілому для нього інтерфейсі.

  Домогтися поліпшень і оптимізації в управлінні фінансами дозволяє SAP BPC завдяки можливостям:

  • оперативного формування звітності. Використовуючи рішення SAP BPC, будь-який користувач може швидко створювати звіти без допомоги фахівців IT-відділу. Налаштувати шаблони звітів можна відповідно до корпоративної політики компанії.
  • документування всіх операцій, які проводилися в системі. Тому SAP BPC дає фінансовим і аналітичним департаментам все необхідне для скорочення витрат при проведенні зовнішнього аудиту компанії.
  • автоматичного прогнозування, що базується на ШІ. Система використовує поточну інформацію з включених до неї підсистем, тому отримані дані дозволяють з високою точністю прогнозувати події, моделювати сценарії “що, якщо” і підказувати рішення.
  • передбачених заздалегідь готових шаблонів. Щоб полегшити та спростити спільну роботу фінансових і промислових підрозділів підприємства, SAP BPC передбачає використання заздалегідь підготовлених і складених технологічних схем. Їх застосування в самообслуговуванні кожної зі структурних одиниць дозволяє вдосконалити стандартні бізнес-процеси та скоротити час на виконання всіх базових операцій.

  За допомогою рішення користувачеві доступні аналізи “план-факт”, оновлювані в режимі реального часу, автоматизована перевірка обороту всередині структурних підрозділів, прозора політика корпоративних даних на всіх рівнях і розширені можливості роботи з валютою.

  Які можливості отримує бізнес від впровадження SAP BPC

  Важливим інструментом для фінансового планування є можливість точного прогнозування завдяки моделюванню сценаріїв “що, якщо”, тобто опрацювання можливих варіантів розвитку подій. Це необхідно для прийняття правильних управлінських рішень, оскільки з його допомогою можна враховувати всі можливі ризики. SAP BPC дає потужне прогнозування й глибоке розуміння всіх процесів, оскільки враховує весь потік даних, які циркулюють всередині підприємства.

  Приклад ефективного впровадження SAP BPC на виробництві — створення єдиної автоматизованої системи контролю за фінансовими потоками в НАК “Нафтогаз України”. Впровадження такої системи було необхідно для підвищення точності фінансового планування та його прозорості, а також скорочення циклу виконання фінансових операцій.

  Сьогодні, компанії, які планують утримувати лідерські позиції розуміють, що максимальна автоматизація бізнес-процесів — їх конкурентна перевага.

  «Ми запустили проєкти цифрової трансформації на базі SAP S/4HANA та SAP BPC для того, аби принести нову якість, нову цінність у бізнес-процеси компанії через цифрові технології. Під час впровадження продуктів SAP ми першими в Україні перейшли на використання спеціалізованого хмарного сервісу замість купівлі фізичних серверів».

  Марина Квашніна, директор з інформаційних технологій НАК «Нафтогаз України». 

  Після впровадження SAP BPC термін підготовки консолідованої звітності скоротився на третину. Також Нафтогазу вдалося автоматизувати близько 60% ручних розрахунків при складанні консолідованої фінансової звітності.

  Завдяки єдиному інформаційному середовищі були об’єднані й оптимізовані понад 400 бізнес-процесів підприємства. Така велика та масштабна структура була успішно інтегрована з SAP BPC, що допомогло вирішити безліч завдань. З основних:

  • Автоматизація процесів фінансового планування та бюджетування.
  • Формування звітів та планів за допомогою SAP BPC проводиться в конкретні терміни, згідно з розпорядчими документами підприємства.
  • Створення реєстру платежів, автоматизація службових записок з приводу оплати.
  • Автоматизація створення планів і звітів про їх виконання.
  • За допомогою SAP BPC було автоматизовано аналітику щодо ефективності планів. Завдяки цьому інструменту можна відстежувати відхилення від поставлених завдань і оперативно вживати заходів.

  Із запуском єдиної інформаційної системи вдалося забезпечити прозорість бюджетування та планування, а також реалізувати моніторинг витрачання коштів на всіх рівнях підприємства. Таким чином вдалося підвищити ефективність рішень топ менеджменту компанії в цілому.

  Отримати консультацію щодо власного проєкту 

  Більше про можливості SAP BPC 

  Вам сподобалась стаття

  Comments are closed.

  Подивіться відеоогляди SAP-рішень

  SAP IBP: можливості надбудови для роботи в Excel
  Огляд рішення від Галини Товстик
  Цілепокладання - драйвер віддаленої роботи в умовах пандемії. Огляд SAP SuccessFactors
  Запис вебінару